ayricalik-desktop
ayricalik-mobile

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - TARAFLAR

1.1 - SATICI

Ünvanı: Atasun Optik Perakende Tic. A.Ş. (Bundan sonra www.shopsolaris.com veya SATICI olarak anılacaktır)

Adresi: Esentepe Mah. Keskin Kalem Sok. No:5 P.K. 34394 Şişli/İSTANBUL

Telefon: 0212 347 44 74

Faks: 0212 347 44 75

Müşteri Hattı: 444 00 65

Eposta: [email protected]

Mersis No: 0455032919100010

  1.2 - ALICI

SATICI'ya www.shopsolaris.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı KULLANICI olarak anılacaktır.

 MADDE - 2 KONU

İşbu Sözleşme'nin konusu SATICI' nın sahip olduğu internet sitesi www.shopsolaris.com 'dan KULLANICI ’nın faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

 MADDE 3 - TARAFLARIN HAK VE YüKüMLüLüKLERİ

3.1. KULLANICI, www.shopsolaris.com internet sitesine veya mobil uygulamasına KULLANICI olurken 18 yaşından büyük olduğunu, verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, SATICI' nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

 3.2. KULLANICI, SATICI tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, KULLANICI ‘nın söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından SATICI'ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, SATICI' nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

 3.3. KULLANICI www.shopsolaris.com internet sitesini veya mobil uygulamasını kullanırken mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran KULLANICI ‘yı bağlayacaktır.

 3.4. KULLANICI, www.shopsolaris.com internet sitesini veya mobil uygulamasını hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, KULLANICI başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. www.shopsolaris.com internet sitesinde veya mobil uygulamasında KULLANICI ‘lar tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen KULLANICI ‘ların kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlamaktadır. Bu görüş ve düşüncelerin SATICI ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. SATICI'nın KULLANICI ‘nın beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle KULLANICI ‘nın uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. SATICI, KULLANICI verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve KULLANICI yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. KULLANICI, www.shopsolaris.com internet sitesinin veya mobil uygulamasının kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden SATICI'dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. KULLANICI, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen KULLANICI ‘ya aittir.

3.8. İşbu KULLANICI sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden KULLANICI işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI'yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI' nın KULLANICI ‘ya karşı KULLANICI sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. SATICI'nın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde KULLANICI ‘nın üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. KULLANICI işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, SATICI'nın hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. www.shopsolaris.com internet sitesi yazılım ve tasarımı SATICI mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar KULLANICI tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. SATICI tarafından www.shopsolaris.com internet sitesinin veya mobil uygulamasının iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi bir takım bilgiler toplanabilir.

3.12. SATICI kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda KULLANICI ‘ların kişisel bilgilerini kullanabilir. SATICI, KULLANICI ‘nın www.shopsolaris.com internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.13. ALICI, www.shopsolaris.com internet sitesine veya mobil uygulamasına üye olurken “özel indirim ve kampanyalar ile çeşitli ürün/hizmet ve aktiviteler ile ilgili pazarlama faaliyetleri kapsamında SATICI ‘nın tarafıma e-posta göndermesine onay veriyorum.” onayına tıklayarak onay vermesi durumunda tarafına özel indirim ve kampanyalar ile çeşitli ürün/hizmet ve aktiviteler ile ilgili pazarlama faaliyetleri kapsamında SATICI'nın kendisine e-posta gönderilmesine izin verdiğini kabul ve beyan etmektedir.

3.14. SATICI, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya SATICI'ya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) SATICI haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.15. SATICI tarafından web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda KULLANICI SATICI web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.16. SATICI, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya SATICI web sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.17. SATICI, KULLANICI sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm KULLANICI’lar bakımından hüküm ifade edecektir.

3.18. Taraflar, SATICI'ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

MADDE 4 - TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İşbu sözleşme KULLANICI ‘nın üyeliğini iptal etmesi veya SATICI tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. SATICI üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

MADDE 5 - YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda tüketici heyeti ve mahkemeleri yetkilidir.